OFERTA

kursy języka polskiego

KURSY DLA KLAS 2-7

to nic innego jak połączenie doskonałej zabawy i efektywnej nauki!

KURSY ÓSMOKLASISTY

pomogają uczniowi zmierzyć się z nowym egzaminem, który będzie już 15 kwietnia 2019 roku!

KURSY GIMNAZJALNE

omawiają treści wymagane na egzaminie gimnazjalnym już 10 kwietnia 2019 roku!

KURSY MATURALNE

przygotowują maturzystów zarówno do egzaminu ustnego, jak i pisemnego, który będzie w maju 2019 roku!

KURSY INDYWIDUALNE

koncentrują uwagę i pracę nauczyciela na potrzebach i wiedzy ucznia!

POLISH FOR FOREIGNERS

Do you want to speak Polish? Start learning with us!