KURSY ÓSMOKLASISTY

8 osób
postęp pracy
dyplom z kursu

Nasze kursy ósmoklasisty pomogają zmierzyć się uczniom z nowym egzaminem, który czeka na nich już 15 kwietnia 2019 roku!

Kurs z języka polskiego obejmuje następujące zakresy tematyczne:

1

JĘZYK NA CZASIE

2

PISANIE NA CZASIE

3

LEKTURY NA CZASIE

JĘZYK NA CZASIE

1 część kursu

kształcenie językowe

Uczeń przypomni sobie najważniejsze obszary tematyczne wymagane na egzaminie, takie jak składnia, fleksja i fonetyka.

organizacja pracy 

Uczeń ma do wglądu przed lekcją materiał do przyswojenia, tak by w trakcie lekcji mógł go tylko ćwiczyć  – bez straty czasu na bierne czytanie!

technologia w potrzebie!

Interaktywne quizy oraz ćwiczenia pomogą przyswoić zagadnienia z ortografii!

PISANIE NA CZASIE

2 część kursu

tworzenie wypowiedzi

Uczeń pisze wypracowania o charakterze argumentacyjnym i twórczym!

powtórzenie krótkich form użytkowych

oraz wiele redakcyjnych ćwiczeń dodatkowych!

nowoczesna praca

Dzięki technologii pisanie wypowiedzi jest szybsze i efektywniejsze!

LEKTURY NA CZASIE

3 część kursu

analiza i interpretacja utworów

Uczeń przypomni sobie wymagane teksty literackie pod kątem budowy utworu oraz środków stylistycznych.

lektury szkolne

Uczeń systematycznie powtarza wiedzę na temat lektur szkolnych, również dzięki quizom i zadaniom interaktywnym!

organizacja pracy

Uczeń wykonuje szereg zadań na czytanie ze zrozumieniem w odniesieniu do poszczególnych lektur.

Sprawdź cenę tego kursu!