KURSY ÓSMOKLASISTY

Egzamin już 21.04.2020 roku!

Kurs z języka polskiego obejmuje następujące zakresy tematyczne:

JĘZYK 

PISANIE 

LEKTURY

JĘZYK NA CZASIE

kształcenie językowe

Uczeń przypomni sobie najważniejsze obszary tematyczne wymagane na egzaminie, takie jak składnia, słowotwórstwo, fleksja i fonetyka.

organizacja pracy 

Uczeń ma do wglądu przed lekcją materiał do przyswojenia, tak by w trakcie lekcji mógł go tylko ćwiczyć  – bez straty czasu na bierne czytanie!

technologia w potrzebie!

Interaktywne quizy oraz ćwiczenia pomogą przyswoić zagadnienia z ortografii!

PISANIE NA CZASIE

tworzenie wypowiedzi

Uczeń pisze formy wypowiedzi  o charakterze argumentacyjnym i twórczym!

powtórzenie krótkich form użytkowych

Tworzymy wspólnie wiele redakcyjnych ćwiczeń!

nowoczesna praca

Dzięki technologii pisanie wypowiedzi jest szybsze i efektywniejsze!

LEKTURY NA CZASIE

analiza i interpretacja utworów

Uczeń przypomni sobie wymagane teksty literackie pod kątem budowy utworu oraz środków stylistycznych.

lektury szkolne

Uczeń systematycznie powtórzy wiedzę z lektur szkolnych, również dzięki quizom i zadaniom interaktywnym!

organizacja pracy

Uczeń wykonuje szereg zadań na czytanie ze zrozumieniem w odniesieniu do poszczególnych lektur.

TYLKO 8 osób w grupie!
mierzony postęp pracy
dyplom po ukończeniu kursu

Sprawdź cenę tego kursu!